Assemble General de socis, 15 de setembre de 2011

Massalfassar, 8 de setembre de 2011.

Per la present se convoca, als socis del Massalfassar Athlètic Club F.S. a l’Assemblea General que se celebrarà el pròxim dia 15 de setembre a les 19,45 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona convocatòria, al Saló de Plens de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de 2010.
2. Modificació de la Junta Directiva del Club.
3. Aprovació de les quotes i projecte esportiu per al curs 2011/2012.
4. Equipatges i patrocinadors.
5. Precs i preguntes.

Atentament,

EL SECRETARIEmilio Forner Lapiedra.

 

Massalfassar, 8 de septiembre de 2011.

Por la presente se convoca, a los socios del Massalfassar Athletic Club F.S. a la Asamblea General que se celebrará el próximo día 15 de septiembre a las 19,45 horas en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con el siguiente orden del día:

 1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de 2010.
2. Modificación de la Junta Directiva del Club.
3. Aprobación de las cuotas y proyecto deportivo para el curso 2011/2012.
4. Equipaciones y patrocinadores.
5. Ruegos y preguntas.

 Atentamente,

 EL SECRETARIO

Emilio Forner Lapiedra.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.