26 de setembre 2012, Assemblea General

Massalfassar, 10 de setembre de 2012.
Per la present se convoca, als socis del Massalfassar Athlètic Club F.S. a l’Assemblea
General que se celebrarà el pròxim dia 26 de setembre a les 19,45 hores en primera
convocatòria i a les 20,00 hores en segona convocatòria, al Saló de Plens de
l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de 2011.
2. Aprovació dels comptes del curs 2011/2012
3. Aprovació del projecte esportiu per al curs 2012/2013.
4. Precs i preguntes.
Així mateix, es recorda als socis que durant el pròxim mes d’octubre es passarà pel banc
la quota anual de 20 euros corresponent al curs 2012/2013. Aquells socis que no tinguen
el pagament domiciliat, hauran de realitzar el corresponent ingrés, abans del 31
d’octubre, en el compte del Club 3082 1172 09 4152408813, de Ruralcaixa.
Atentament,
EL SECRETARI
Emilio Forner Lapiedra.

_________________________________________________________

Massalfassar, 10 de septiembre de 2012.
Por la presente se convoca, a los socios del Massalfassar Athletic Club F.S. a la
Asamblea General que se celebrará el próximo día 26 de septiembre a las 19,45 horas en
primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de 2011.
2. Aprobación de las cuentas del curso 2011/2012.
3. Aprobación del proyecto deportivo para el curso 2012/2013.
4. Ruegos y preguntas.
Asimismo, se recuerda a los socios que durante el próximo mes de octubre se pasará por
banco la cuota anual de 20 euros correspondiente al curso 2012/2013. Aquellos socios
que no tengan el pago domiciliado, deberán realizar el correspondiente ingreso, antes
del 31 de octubre, en la cuenta del Club 3082 1172 09 4152408813, de Ruralcaixa.
Atentamente,
EL SECRETARIO
Emilio Forner Lapiedra.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.