14 d’octubre de 2013, Assemblea General

 Massalfassar, 18 de setembre de 2013.

Per la present se convoca, als socis del Massalfassar Athlètic Club F.S. a l’Assemblea General que se celebrarà el pròxim dia 14 d’octubre a les 19,45 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona convocatòria, al Saló de Plens de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de 2012.
2. Modificació de la Junta Directiva del Club.
3. Aprovació de les comptes del curs 2012/2013
4. Aprovació del projecte esportiu per al curs 2013/2014.
5. Precs i preguntes.

Així mateix, es recorda als socis que durant el pròxim mes d’octubre es passarà per banc la quota anual de 20 euros corresponent al curs 2013/2014. Aquells socis que no tinguen el pagament domiciliat, hauran de realitzar el corresponent ingrés, abans del 31 d’octubre, en el compte del Club 3058 2176 11 2810007817, de CAJAMAR.

Atentament,

 EL SECRETARI

Emilio Forner Lapiedra.

 ___________________________________________________________________

Massalfassar, 18 de septiembre de 2013.

Por la presente se convoca, a los socios del Massalfassar Athletic Club F.S. a la Asamblea General que se celebrará el próximo día 14 de octubre a las 19,45 horas en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de 2012.
2. Modificación de la Junta Directiva del Club.
3. Aprobación de las cuentas del curso 2012/2013.
4. Aprobación del proyecto deportivo para el curso 2013/2014.
5. Ruegos y preguntas.

Asimismo, se recuerda a los socios que durante el próximo mes de octubre se pasará por banco la cuota anual de 20 euros correspondiente al curso 2013/2014. Aquellos socios que no tengan el pago domiciliado, deberán realizar el correspondiente ingreso, antes del 31 de octubre, en la cuenta del Club 3058 2176 11 2810007817, de CAJAMAR.

Atentamente,

EL SECRETARIO

 Emilio Forner Lapiedra.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.